DEN INTELLIGENTE KROP

– En kreativ og musikalsk legeplads

ENERGIUDLADNING I TOP!

Hvorfor insisterer vi på at forstå alt før vi oplever det? Og hvorfor bruger vi ikke vores medfødte musikalitet og fornemmelse for rytme og timing mere i vores arbejdsliv?

I denne workshop skaber Lars en musikalsk legeplads, hvor sang, rytme, krop og humor er redskaber til at forbedre den enkeltes præstationsevne og evne til samarbejde. Der præsenteres forskellige øvelser, der tager udgangspunkt i at bruge kroppen som instrument. Prøv f.eks. Rytmeludo eller Den Økologiske musikcomputer.

Når kroppen aktiveres opleves glæde, øget koncentration, fornemmelse for andre, kommunikation, balance, timing og rumfornemmelse – alt sammen elementer, der skal være udviklede på et vist niveau, hvis man skal kunne omgås andre – med andre ord – samarbejde.

FÆLLES PULS OG GLÆDE

“Den intelligente krop” er en kreativ workshop, som kan bruges
når glæden skal understøtte nye resultater, når arbejdspladsen og samarbejdet skal styrkes ved at medarbejdere og ledelse lærer at lytte og arbejde sammen, når der er behov for at finde fælles puls om en forestående arbejdsopgave.

Elementer fra workshoppen er desuden meget velegnede som korterevarende KICK-OFF, for at få sat pulsen og humøret i deltagerne.

DEN INTELLIGENTE KROP

Varighed: 30 min -3 timer
Deltagere: 10 -1000+
Hvor: Indendørs eller udendørs
Medvirkende: Lars Storck + evt. konsulent
Formål: Vende tankerne på hovedet og opdage at kroppen er en fantastisk instrument

KUNDERNE SIGER

“Dette blev bare ÅRETS MØDE og jeg er sikker på at alle, der deltog, havde en helt fantastisk eftermiddag. En sjov og ny måde at holde teambuildings-kursus på og nogle utroligt dygtige folk. Alle fandt vist ud af at musik, rytme og glæde virkelig kan gøre noget godt ved os og vores samvær med andre”
Pernille Erting, Adecc

REFERENCER

ATP, Lego, Nordea Markets, TDC, Comwell Holte a-s, Kommunerne Skive, Søllerød, Suså, Glumsø, Hillerød, Haderslev, Nordjyllands Amt og Viborg Amt, Socialt Udviklingscenter SUS, Ældresagen, Munthe Simonsen
– og mange flere.