KOMMUNIKATIONSTRÆNING

— effektfuld oplæring i situationshåndtering

KUNSTEN AT KOMMUNIKERE KLART OG HENSIGTSMÆSSIGT

Det er en kunst at kommunikere klart og hensigtsmæssigt. Det er en kunst, at sige de rigtige ord og have det rigtige kropssprog. Det kan skuespilskunsten!

Med kommunikationstræning får du lov til at prøve de ægte situationer, men i en sikker og tryg kontekst, hvor det er tilladt at fejle. Pernille Sørensen afprøver medarbejderen i planlagte situationer, hvor fokus er på at lære mere hensigtsmæssig og tydelig kommunikation. Deltageren prøver situationen af som sig selv, og Pernille Sørensen er fx. patienten, kunden eller medarbejderen og konsulenten faciliterer situationens forløb.

Kommunikationstræning kan anvendes i flere henseender. Fx. ledertræning i 1:1 situationer, hvor deltagerne trænes individuelt. Træningen kan også foregå i små grupper, hvor deltagerne bliver udviklet til bedre at håndtere salgs- og servicesituationer.

TRYGHED, OVERSKUD OG SELVSIKKERHED

Der arbejdes med målrettet kommunikation med bestemte mål for øje. Kommunikationstræning er velegnet til eksempelvis træning af ledere i den svære samtale/krisehåndtering eller oplæring af medarbejdere til salg eller service. Det giver selvsikkerhed og overskud, når lignende situationer skal tackles i hverdagen.

KOMMUNIKATIONSTRÆNING

Varighed: 2 timer til flere dage
Deltagere: 2-20+
Hvor: Indendørs.
Medvirkende: Pernille Sørensen og intern/ekstern konsulent.
Formål: Personlig udvikling, træning i hensigtsmæssig kommunikation.

KUNDERNE SIGER

”Fantastisk at de dygtige skuespillere i den grad formår på så kort tid at spidde udfordringerne på vores arbejdsplads – og lynhurtigt anvise løsninger til det ideelle fremtidige samarbejde”
HR Manager – Pernille Sefort, ATP

REFERENCER

TDC, Nordea, Novo Nordisk, ATP, Farum Park, Comwell, Europæiske Rejseforsikring, Rynkeby, Hørsholm Kommune, LEGO m.fl.