KUNSTNERE I NATUREN

— sanselige og udvikliende oplevelser for børn

NATURENS OG KUNSTENS RUMMELIGHED

Giv ungerne en uforglemmelig oplevelse og en pause fra elektronisk, maskinel og menneskelig input og støj, hvor idéen om at ”jeg er ikke kreativ” mindskes eller forsvinder helt.

Naturen stimulerer barnet til at tænke større og rumme mere og betræde nye stier. Det bruger sine ressourcer, potentialer og talenter og bliver synlig overfor sig selv og andre, bl.a. ved at skulle formulere: ”Det her, er jeg go’ til”.

Workshoppen giver alsidige muligheder for at løse opgaver og finde svar. Jo flere sanser, følelser og aktiviteter, der indgår i læringsprocessen, des flere dele af hjernen aktiveres. Dermed vokser sandsynligheden for utraditionelle og kreative forbindelser og løsninger på den opgave, der stilles.

TIMER I STILHED

Workshoppen foregår mest i stilhed. At arbejde i tavshed giver adgang til nye lag og dybder, som styrker barnets nærvær, selvværd og indre ro.

Tavshedskravet tester barnets overbærenheds- og frustrationsgrænse, når bygningsværket bliver ændret eller ødelagt af kammeraterne, uden at der er mulighed for at bruge den velkendte verbale protest.

Når kunstværket er færdigt, stilles der refleksionsspørgsmål til arbejdsprocessen.

Workshoppen designes og udføres efter jeres specifikke ønsker eller behov.

KUNSTNERE I NATUREN

Varighed: 3 timer eller 2×3 timer. Gruppen kan deles i en pige- og drengegruppe og arbejde på forskellige tidspunkter, evt. på samme dag.
Deltagere: 4 – 24 personer, 7-18 år
Hvor: I skoven, på stranden, i en skrotbunke, på en tom byggeplads.
Medvirkende: Bente Hovendal + evt. lærer eller pædagog.
Formål: At stimulere børnenes og de unges kreativitet, sociale færdigheder, spontanitet og nærvær.

CITATER

“Indianere, samere og andre gamle folkeslag har meget visdom og læring, jeg bliver klog af. Den gør en stor forskel i mit liv som kvinde, kunstner og kursusarrangør.”
“Min mission er at genintroducere naturen til børn og voksne, der enten har glemt den eller mangler at mærke hvad den kan.”
Bente Hovendal

“I went out for a walk and finally concluded to stay out until sunset, for going out, I found was really going in…”
John Muir