STRATEGISK ANVENDELSE AF EVENTS

Det er blevet moderne at bruge events, som supplement til de mere traditionelle markedsføringstiltag. Ofte sker det dog uden klare mål for hvad eventen skal bringe af effekt, hvordan den skal kommunikeres ud og hvad de næste træk skal være.

EVENTS SOM SUPPLEMENT TIL TRADITIONEL MARKEDSFØRING

I Winwinners kan vi tilbyde forløb med strategisk anvendelse af events, så der er klare mål og handlingsplaner. Første skridt er en afdækning af jeres behov, vision og målsætninger. Hernæst udvikler vi i fællesskab en plan for inkorporering af events i jeres markedsføringsplan og hvilke mål/effekter I ønsker at få ud af de events der skal laves. Denne plan evaluerer og opdaterer vi løbende, så vi sikrer at de opsatte mål og effekter opnås.

EVENTS TIL ALLE ØKONOMISKE RAMMER

Vi arbejder med alle typer budgetstørrelser, men det er klart at jo flere midler desto bedre muligheder for slagkraftige eventrækker. Som tommelfingerregel anbefaler vi minimum 4 events årligt, så der er en nødvendig kontinuitet.

Ring og hør mere om hvad vi kan tilbyde på 21911130 eller send os en mail på info@winnovation.dk

REFERENCER